GÜRBEY YAPI İNŞAAT A.Ş.

İNSAN KAYNAKLARI

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Gürbey Yapı İnşaat A.Ş., İK Politikası; “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek” üzerine kurulmuştur.

İNSAN KAYNAKLARI PRENSİPLERİMİZ
 • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
 • Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,
 • Açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.


  Başvurularınız için eposta adresimize CVlerinizi iletebilirsiniz.