• Hoşgeldiniz
    Hoşgeldiniz
    Doğru tercihler için yanınızdayız.
  • Çevreye saygı, geleceğe miras...
    Çevreye saygı, geleceğe miras...
GÜRBEY YAPI İNŞAAT A.Ş.

Misyonumuz
Üretimde istenen kalitenin sağlanmasında etkili olan modern işletmecilik ve
yöneticilik anlayışı ile sektörümüzde başarıya ulaşmak ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak.

Vizyonumuz
Kamu kurum ve kuruluşlarının altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yeterli sermaye ve birikim oluşturarak her türlü
inşaat faaliyetini öz kaynaklarımızla gerçekleştirmek; tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken kaliteyi sürekli kılmak, sistemi kurumsallaştırmak ve çevresel faktörler ile iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına almak.

Çevre Politikası
Tüm faaliyetlerinde atıkları en alt düzeye indirerek doğru yöntemlerle imhasını gerçekleştirmek, doğal kaynakları koruyup enerji tasarrufu
sağlamak, tüm yatırımlarında çevresel etkileri dikkate almak, çevreye saygılı bir çalışma ortamı sağlamak.

PROJELER

Grup Şirketler